پنل خورشیدی

پنل های فتوولتائیک انرژی نوری را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. اصل مقدماتی در این تکنولوژی پدیده ی فتوالکتریک است. سلول های فتوولتایی (سلول خورشیدی) کریستال هایی هستند که از لایه های نازک از جنس نیمه هادی ساخته شده اند. هنگامی که نور وارد کریستال می شود، الکترون هایی که بوسیله نور تولید می شوند اختلاف پتانسیلی بین وجوه بالایی و پایینی سلول ایجاد می نمایند .
برحسب نوع سیلیکون کریستالی استفاده شده می توان پنل های خورشیدی را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد:
1- مونو کریستال یا تک کریستالی
2- پلی کریستال یا چند کریستالی
شرکت پارس البرز با توجه به گروه تخصصی خود در زمینه سامانه های خورشیدی توانسته است ارتباط مناسبی با شرکت های مطرح دنیا برقرار نموده و توزیع کننده ی عمده ی این برند ها در ایران باشد.