کنتور برق

کنتورهای برق قابل عرضه شامل انواع کنتوهای الکترونیکی عادی و هوشمند مورد تأیید شرکت محترم توانیر می باشند. مشخصات این کنتورها مطابق با الزامات و استانداردهای مرجع بوده و علاوه بر آن دارای طیف وسیعی از ویژگی های مورد نظر شرکت های برق سراسر کشور می باشد. ویژگی های سه کنتور تکفاز، سه فاز مستقیم، و سه فاز دیماندی ارائه شده توسط شرکت سنجش انرژی پارس البرز عبارتست از:

 

کنتور تک فاز HXE100

بر اساس استاندارد  طرح  فهام

ویژگی های اصلی:
* نمایشگر LCD    
* کلاس عایق بندی  II
* IP54
* ذخیره رویدادها
* Load profile
* پورت ( In Home Display) IHD
* پورت MBUS  ، با پلمپ مستقل جهت ارتباط با کنتور آب و گاز
* ماژول ارتباط از راه دور قابل تعویض
* پورت RS458 پشتیبان
* دارای رله داخلیA 120 جهت پشتیبانی از روش های مختلف کنترلی محلی و یا از راه دور
* دارای دو جدول تعرفه اصلی و غیر اصلی(فعال و غیر فعال )
* به روز رسانی نرم افزار کنتور بصورت محلی و یا از راه دور
* باطری خارجی قابل تعویض جهت پشتیبانی در زمان بی برقی
* ساعت Real time ، قابلیت تشخیص سال کبیسه ،DST (Daylight saving Time)
* دارای بخش رمزنگاری – رمز گشایی داده های تبادلی بصورت سخت افزار

 

کنتور سه فاز اتصال مستقیم HXE300
بر اساس استاندار طرح فهام

ویژگی های اصلی:
* نمایشگر LCD
* کلاس عایق بندی  II
* IP54
* ذخیره رویدادها
* Load profile
* پورت (In Home Display) IHD
* پورتMBUS  ، با پلمپ مستقل جهت ارتباط با کنتور آب و گاز
* ماژول ارتباط از راه دور قابل تعویض
* پورت RS458 پشتیبان
* دارای رله داخلیA 120 جهت پشتیبانی از روش های مختلف کنترلی محلی و یا از راه دور
* دارای دو جدول تعرفه اصلی و غیر اصلی(فعال و غیر فعال )
* به روز رسانی نرم افزار کنتور بصورت محلی و یا از راه دور
* باطری خارجی قابل تعویض جهت پشتیبانی در زمان بی برقی
* ساعت Real time ، قابلیت تشخیص سال کبیسه ،DST (Daylight saving Time)
* دارای بخش رمزنگاری – رمز گشایی داده های تبادلی بصورت سخت افزار

 

کنتور سه فاز اتصال از طریق ترانسHXE300CT
بر اساس استاندار طرح فهام

ویژگی های اصلی:
* نمایشگر  LCD
* کلاس عایق بندی   II
* IP54
* ذخیره رویدادها
* Load profile
* پورت (In Home Display) IHD
* پورتMBUS  ، با پلمپ مستقل جهت ارتباط با کنتور آب و گاز
* ماژول ارتباط از راه دور قابل تعویض
* پورت RS458 پشتیبان
* دارای رله داخلی
* دارای دو جدول تعرفه اصلی و غیر اصلی(فعال و غیر فعال )
* به روز رسانی نرم افزار کنتور بصورت محلی و یا از راه دور
* باطری خارجی قابل تعویض جهت پشتیبانی در زمان بی برقی
* ساعتReal time ، قابلیت تشخیص سال کبیسه، DST (Daylight saving Time)
* دارای بخش رمزنگاری – رمز گشایی داده های تبادلی بصورت سخت افزار